(Français) “Je m’en rappelle comme si c’était hier”

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.

Share